Splošni pogoji ALTR.si

Uporabnik spletne strani altr.si in mobilne aplikacije se zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe in da jih bo spoštoval.

Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča spletna stran Altr.si in mobilne aplikacije. Altr.si (v nadaljevanju ponudnik) ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na portalu ali povezanih družbenih kanalih. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.

Altr.si si prilašča pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, ki jih smatra za neprimerne. Sankcij za uporabnike so opozorilo, začasna prepoved objavljanja, trajna prepoved objavljanja in naznanitev pristojnim organom. Svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.

Altr.si prepoveduje uporabo besed in besednih zvez, tako neposrednih kot posrednih, ki žalijo ali pozivajo h kakršni koli obliki nestrpnosti. Prav tako si pridržuje pravico do blokiranja uporabniških imen, ki žalijo, pozivajo k nestrpnosti, oglašujejo, so prekomerno obsceni ali so v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Uporabnik prav tako ne sme objavljati propagandnih in oglaševalskih vsebin. Uporabniku je tudi prepovedano pridobivanje, zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov ali nadlegovanje drugih uporabnikov. Za nespoštovanje določil uporabnik nosi polno materialno, moralno, odškodninsko in kazensko odgovornost.

Altr.si se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnikov. Altr.si si pridržuje pravico, da bo podatke uporabnikov uporabljal za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. Altr.si se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne, vendar bo storil vse v njegovi moči, da jih bo preprečil. Osebne podatke uporabnikov bo ponudnik varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik, ki uredništvu posreduje vsebine, se strinja s prenosom svojih avtorskih, tako materialnih kot ne-materialnih pravic na Altr.si. Ob tem Altr.si dovoljuje njihovo uporabo in trajno rabo za javne namene v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskanih.

Vsebine in storitve, objavljene na spletnem portalu in mobilni aplikaciji Altr.si so last Altr.si in so predmet avtorskih in sorodnih pravic. Njihovo reproduciranje ali uporaba v celoti ali po delih za namene tretjih oseb, je prepovedana brez vnaprejšnjega pisnega soglasja ponudnika. Ponudnik uporabnikom za svoje namene dovoljuje razpolaganje z vsebinami, ki so jih uporabniki kupili preko servisa ponudnika. Način nadaljnje uporabe in distribuiranja teh vsebin je določen v pravnem redu Republike Slovenije in Altr.si zanje ne prevzema odgovornosti.

Altr.si si pridržuje pravico, da ne bo zagotavljal neprestanega servisa in dostopa do vsebin, če mu zmožnosti tega ne bodo dopuščale.

Vsebine, objavljene v določenih rubrikah na spletnem portalu ali mobilni aplikaciji Altr.si, morda niso primerne za mladoletne osebe. Uporabnik se zavezuje, da do teh vsebin ne bo dostopal, če pogojev iz prejšnjega stavka ne izpolnjuje.

Uporabnik lahko registracijo izvede le za samega sebe. Registracija tretjih oseb brez njihovega privoljenja je prepovedana, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo. V primeru sporov bo Altr.si vse potrebne podatke posredoval organom pregona ali sodišču in sprejel potrebne ukrepe zoper kršitelja.

Uporabnik je sam dolžan zagotoviti primerno tehnično opremljenost za nemoteno uporabo vsebin in storitev portala. Ob tem se obvezuje, da ne bo posegal v delovanje sistema in škodoval delovnemu procesu (tako tehnično kot vsebinsko). Uporabnik je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo. Za zlorabe, ki nastanejo zaradi zlorabe ali malomarne rabe uporabnikovega osebnega imena in gesla, je odgovoren uporabnik, ki nosi polno materialno, moralno in kazensko odgovornost.

Uporaba materiala z dovoljenjem

S tem, ko uporabnik naloži ali nalaga material na spletno stran altr.si, potrjuje, da ima pravico oziroma dovoljenje za to. Potrjuje tudi, da je upravičen za razpolaganje s predmetnim materialom ter da ga ni ukradel. Uporabnik odgovarja samo za naložene materiale. V primeru pritožbe zainteresirane osebe, ki izkaže pravni interes s predložitvijo vse licenciranih dokumentov, ki se založijo v podporo suma neupravičene uporabe naloženega materiala, ima Altr.si pravico odstraniti vse dokumente uporabnika,vključno z njegovimi podatki.

Dovoljenje za širšo uporabo materiala uporabnika

S tem, ko uporabnik naloži material, portalu Altr.si in njegovim uporabnikom priznapravico uporabe tega materiala, prav tako pa tudi potrdi, da je razumel, da so strani portala odprte in širše dostopne strani, zaradi česar se strinja, da so lahko materiali uporabljeni tudi s strani drugih uporabnikov. Ponudnik ne odgovarja za uporabo naloženega materiala s strani tretjih oseb.

Strogo prepovedano

Strogo prepovedano je nalaganje materialov oz. vseh datotek, ki imajo ali bi lahko imeli negativen ali kakršni koli drug psihološki ali duševni vpliv, ki vsebujejo neprimerno vsebino, ki vsebujejo pornografske elemente ali elemente otroške pornografije, ki vsebujejo gole prizore oseb (tako vas samih ali vaših otrok, kot tudi katerih koli drugih oseb). V kolikor se uporabnik z navedenim ne strinja, nalaganje materiala ni dovoljeno. V takem primeru bodo vsi naloženi materiali, ki ne ustrezajo zgornjim zahtevam, odstranjeni.

Altr.si si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O tem bo na primeren način obvestil javnost ter bo to spremembo in čistopis teh pogojev trajno dostopen na spletnem portalu.

Altr.si hrani podatke o uporabnikih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik izrecno dovoljuje, da se posredovani osebni podatki uporabljajo in obdelujejo za lastne potrebe ponudnika.

Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na spletni strani in povezanih družbenih omrežjih predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Altr.si iz naslova iz naslova žalitve, nepremoženjske škode in podobno.

Osebni podatki in zasebnost

Vaše osebne podatke potrebujemo, da lahko zagotavljamo storitve, ki zahtevajo prijavo. Osebne podatke skladno z zakonom lahko uporabimo za reševanje morebitnih sporov, povezanih z vašo uporabo storitev (na primer v primeru prijav sovražnega govora).
O vas hranimo naslednje podatke: uporabniško ime, naslov elektronske pošte (e-naslov), geslo (šifrirano), spol (opcijsko), starost, sliko (opcijsko) ter podatke dnevniških datotek (IP-naslov, čas dostopa, različica brskalnika, naslov obiskane strani). Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.

Vaših osebnih podatkov ne delimo z drugimi organizacijami, razen v primerih, ko to dopuščata Zakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba Evropske komisije o varstvo osebnih podatkov (GDPR).
Osebni podatki se ne izvažajo v tretjo državo.

Uporaba spletnih piškotkov

Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah in mobilnih telefonih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do medmrežja, da bi lahko prepoznavala posamezne naprave, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so ključnega pomena za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove prednostne izbire in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa učinkovitejše in prijaznejše. Piškotki pa so lahko uporabljeni tudi za sledenje uporabniku in oglaševalske namene, kar pa želi zakonodajalec z novelo zakona ZEKom-1 preprečiti.

Podrobnejše informacije o piškotkih so na voljo v priročniku informacijske pooblaščenke.

Altr.si uporablja Google Analytics a izvajanje analitike obiskanosti (https://policies.google.com/terms?hl=sl)

Uporabniki se lahko samostojno odločite, ali želite omogočiti uporabo piškotkov. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku.

Maribor, 16.07.2019